Tel.Nr.: 050-3128080

Arkesteijn Tandtechniek

Nieuwe Ebbingestraat 36

9712 NL  Groningen

Telefoon: 050-3128080  

Of het nu gaat om het aanmeten van een nieuwe klassieke prothese of het verrichten van reparaties: we laten de klant pas gaan wanneer hij of zij helemaal tevreden is.

Voor kleine reparaties geldt: klaar-terwijl-u-wacht.

Er wordt al jaren nauw samen gewerkt met tandartsen en implantologen en er zijn uitstekende contacten met de afdeling mondheelkunde van het UMCG.

Iedereen kan daarvoor, tijdens de openingstijden, zo naar binnen lopen. 

Er bevindt zich een parkeergarage op slechts 50 m afstand!

Tevens stopt er een stadsbus direct voor onze zaak.

 

 

Openingstijden:

maandag t/m donderdag: 9:00-15:30 uur.

 

Van 1 tot en met 19 augustus 2022 zijn wij gesloten.

 

Actuele informatie en wijzigingen vindt u op deze site.

Privacyverklaring

Wij gebruiken geen social media plugins.

 Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Arkesteyn Tandtechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - Het afhandelen van uw betaling

 - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 - Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 Arkesteyn Tandtechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arkesteyn Tandtechniek) tussen zit.

 Arkesteyn Tandtechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Arkesteyn Tandtechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Arkesteyn Tandtechniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  U kunt een schriftelijk verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 Arkesteyn Tandtechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Arkesteyn Tandtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan schriftelijk contact op.

Aan  onze nieuwe website wordt momenteel gewerkt, Excuses voor het ongemak.