U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Arkesteijn Tandtechniek

Nieuwe Ebbingestraat 36

9712 NL  Groningen

Telefoon: 050-3128080  

 

Of het nu gaat om het aanmeten van een nieuwe klassieke prothese of het verrichten van reparaties: we laten de klant pas gaan wanneer hij of zij helemaal tevreden is.

Voor kleine reparaties geldt: klaar-terwijl-u-wacht.

Er wordt al jaren nauw samen gewerkt met tandartsen en implantologen en er zijn uitstekende contacten met de afdeling mondheelkunde van het UMCG.

Iedereen kan daarvoor, tijdens de openingstijden, zo naar binnen lopen. 

Er bevindt zich een parkeergarage op slechts 50 m afstand!

Tevens stopt er een stadsbus direct voor onze zaak.

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag van 9:00 - 15:00 uur. Vrijdags gesloten.

 

Privacyverklaring

Arkesteyn Tandtechniek, gevestigd aan Nieuwe Ebbingestraat 36

9712 NL  Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 Nieuwe Ebbingestraat 36

 9712 NL  Groningen 0503128080

 

R.F.Arkesteijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Arkesteyn Tandtechniek Zij is te bereiken via arkesteyntandtechniek@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Arkesteyn Tandtechniek verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Arkesteyn Tandtechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - Het afhandelen van uw betaling

 - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 - Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 Arkesteyn Tandtechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arkesteyn Tandtechniek) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Arkesteyn Tandtechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

 Arkesteyn Tandtechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Arkesteyn Tandtechniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arkesteyn Tandtechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arkesteyntandtechniek@gmail.com.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 Arkesteyn Tandtechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Arkesteyn Tandtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via arkesteyntandtechniek@gmail.com.

Arkesteyn Tandtechniek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan  onze nieuwe website wordt momenteel gewerkt, Excuses voor het ongemak.